Begeleiding bij doorstart

Een doorstart is complex. Indien een doorstart onoordeelkundig gebeurt, kan men -persoonlijk- aansprakelijk gesteld worden. In een doorstart dienen uw beslissingen gestoeld te zijn op een aantal fundamentele elementen, anders kan een doorstart worden beschouwd als een onrechtmatige verplaatsing van activa waar derden schade door lijden. Dit is een verregaande bestuurlijke fout.

Begeleiding bij faling

Een faling is geen einde van uw bestaan, maar een kenterpunt. Het faillissement is vaak een trauma, terwijl het dit niet hoeft te zijn. Het is niet omdat uw bedrijf in faling gaat dat u daarom faalt.

U dient zich echter best te laten begeleiden, want al vaak krijgt u een stempel opgedrukt en ondervindt u nadelen. Ook wordt er soms misbruik gemaakt van de persoonlijke verzwakking die bedrijfsleiders van een failliet bedrijf ervaren.