Begeleiding bij groeipijnen

Bedrijven gaan ten onder wegens een tekort aan commerciële groei of aan een teveel aan commerciële groei.

Een erg succesvol bedrijf groeit niet onmiddellijk even sterk in alle richtingen. Succes heet meestal het oogsten van nieuwe orders, maar daarmee groeit uw financiële reserve niet onmiddellijk. Ook uw personeelsbestand, uw gebouwencapaciteit, uw wagenpark, uw… groeit niet automatisch mee met een getekende bestelbon.

Ook uzelf en het aantal uren per dag groeit niet mee met mooie klantenoogst.

Vele groeibedrijven lijden hieronder dermate ernstig dat zelfs een gewaardeerde stap naar de beurs eigenlijk slechts een noodoplossing was voor de grote problemen. Een familiale aannemer die drie appartementsblokken kreeg toegewezen op dezelfde dag is hier maar vijf minuten gelukkig mee geweest, anderhalf jaar later (na de bijna volledige oplevering van het tweede gebouw) moest hij de boeken neerleggen.

Dit kan u overkomen : wij zien door de aantrekkelijke reeks bestelbons het zogenaamde bos nog wel.