Overleg met partners en leveranciers

In moeilijke tijden loopt het sneller spaak. Als het moeilijk wordt, worden mensen vaak bang en nemen ze voorbarige beslissingen die de problemen enkel maar groter maken. Leveranciers willen niet meer leveren, nemen drieste juridische stappen, partners willen samenwerkingen vroegtijdig beëindigen of hun inbreng voortijdig recupereren,…

Hierin leveren wij structurele oplossingen. Wij nemen het overleg over en maken -in het kader van een globaal plan- een hernieuwde structuur waarin de remmende bedreiging wordt weggenomen en ademruimte en vertrouwen wordt geschonken via een structureel plan ter herstel.