Begeleiding bij WCO (Gerechtelijke Reorganisatie)

Nil volentibus arduum.

Ook ons handelsrecht heeft een aantal maatregelen getroffen om faillissementen te voorkomen. Falingen zijn kostelijk voor de samenleving, vandaar dat een nieuwe -soepelere en meer dynamische- wetgeving preventiever werkt.

Wij hebben deze materie niet alleen grondig bestudeerd, maar wij staan dagdagelijks in de praktijk van de nieuwe mogelijkheden. Wij begeleiden constant gerechtelijke reorganisaties (minnelijk en collectief), en wij hebben hierin alle mogelijkheden in de praktijk ervaren.

Ook hier : wij zijn een DOE-bedrijf. Consulteer ons en wij geven in heldere termen weer wat u moet doen en ook wij werken daadwerkelijk met u mee. Van verzoekschrift aan de Rechtbank van Koophandel tot het aanschrijven van en overleggen met uw leveranciers, BTW, RSZ, bedrijfsvoorheffing, personeel.

Wij adviseren, voeren administratie, bemiddelen, onderhandelen, en maken van het reddingsplan een redding.