BTW problemen

Dagvaarding RSZ en/of dwangbevel BTW

Een ader is gesprongen. Een dergelijke dagvaarding is weliswaar slechts een oproeping om een schuld behandeld te zien voor de rechtbank en een dwangbevel is ook slechts een document dat juridische kracht inroept ter invordering. Maar er is veel meer!

Een dergelijke dagvaarding wordt onmiddellijk geregistreerd in vele vormen van handelsinformatie. Uw banken hebben hier rechtstreeks toegang toe, en niettegenstaande u uw verplichtingen nakomt… heeft u een negatief rapport in uw dossier. Ook uw leasingmaatschappij zal dit noteren en indachtig houden bij de eerstvolgende leasing-aanvraag voor zelfs het kleinste bestelwagentje. Uw leveranciers volgen dit eveneens met argus-ogen, en als uw uitstaande leveranciersschuld is toegenomen, zullen ook zij strenger reageren.

Bovendien loopt u de kans om als ondernemer hierdoor te worden opgeroepen voor de Kamer voor Handelsinformatie (Depistagedienst) van de Rechtbank van Koophandel. Op deze dienst wenst men te controleren of bedrijven met moeilijkheden niet langer dan nodig een risico op de markt vormen (het is namelijk onwettig om een virtueel failliet bedrijf schade te laten toebrengen aan bvb. leveranciers die hierdoor hun geld niet zien). Langs de andere kant wenst men op deze dienst zich ervan te vergewissen of de bestuurders wel alle mogelijkheden benutten om hun bedrijf te redden en continuïteit te bieden. Deze dienst werkt dus schade-preventief. Opgelet : het niet gevolg geven na oproeping voor de dienst voor handelsinformatie kan tot gevolg hebben dat de Procureur des Konings overgaat tot het dagvaarden in failissement.

In dit stadium dient u te begrijpen dat er een duidelijk signaal is – ook naar anderen – in deze fase kan u verdere problemen voorkomen door een doordachte aanpak.