Begeleiding / herfinancieringen

Beslis zelf hoe uw financiële toekomst eruit ziet. Uw financiers (banken / financiële instellingen) hebben een bepalende rol in uw toekomst. Indien deze niet langer meewerken dreigt u volledig vast te lopen. Dit kan u vermijden door herfinanciering met uw huidige of nieuwe financiële instelling(en).

Wij hebben een breed zicht op de financiële spelers en hun profiel, en kunnen u niet alleen een geschikt alternatief aanbieden, maar wij zorgen ook voor het volledige dossier. Bovendien adviseren wij u ook in de zekerheden van dewelke de bank wenst gebruik te maken.